افزونه EDD Discounts Pro تخفیف ویژه

افزونه EDD Discounts Pro تخفیف ویژه

تخفیف خودکار در پرداخت ها، بر اساس شرایط از پیش تعریف شده

افزونه “تخفیف حرفه ای”یا “discount pro” این امکان را برای شما فراهم می کند تا به صورت خودکار و بر اساس یک سری شرایط (که خودتان آن ها را از قبل تعریف می کنید) انواع تخفیف ها را در صفحه ی پرداخت تان اعمال نمایید. به عنوان مثال با استفاده از این افزونه می توانید به تمام کاربرانی که در سایت لاگین کرده اند یا تمام کاربرانی که دارای شرایط خاصی هستند 20 درصد تخفیف بدهید. به عنوان مثالی دیگر می توانید به همه مشتریانی که محصولات خاصی را باهم خریداری می کنند یا حتی مشتریانی که به صورت یکجا تعداد 5 یا بیشتر محصول خریداری می کنند، تخفیف دهید. در افزونه Discount pro، انوع تخفیف خودکار تعریف شده است که می توان گفت با استفاده از آن هر نوع تخفیفی را می توان اعمال نمود.

انواع تخفیف ها:

  1. تخفیف مبلغ ثابت : به همه ی مشتریانی که دارای شرایط خاصی باشند، یک تخفیف ثابت (مثلا 10 هزار تومان) بدهید.
  2. تخفیف درصدی : به همه ی مشتریانی که دارای شرایط خاصی باشند، درصدی از قیمت محصول را تخفیف بدهید (مثلا 5% تخفیف)
  3. تخفیف بر اساس تعداد محصول : به هر خریدی که تعداد اقلام موجود در سبد خرید آن برابر با عدد خاصی باشد، تخفیف مبلغ ثابت یا تخفیف درصدی بدهید.
  4. تخفیف به ازای هر n عدد محصول : به ازای هر n  عدد محصول در سبد خرید، تخفیف مبلغ ثابت یا تخفیف درصدی بدهید.
  5. تخفیف تصاعدی یا پلکانی : زمانی که مبلغ خرید، از یک عدد خاصی بیشتر شد، به ازای هر قسمتی از خرید، تخفیف مبلغ ثابت یا تخفیف درصدی بدهید.
  6. تخفیف بر اساس تعداد محصولات : هر زمان که تعداد محصولات موجود در سبد خرید از عدد خاصی بیشتر شد، یک تخفیف ثابت یا درصدی به کل مبلغ خرید تخصیص دهید.
  7. تخفیف بر اساس آستانه سبد خرید : اگر مشتری حداقل n عدد کالا در سبد خرید خود دارد، تخفیف مبلغ ثابت یا تخفیف درصدی به سبد خرید او اعمال نمایید.

 

با استفاده از افزونه Discount pro در کنار اینکه می توانید نوع تخفیف را مشخص کنید، می توانید دقیقا تعیین کنید تخفیف به چه کسانی و یا چه محصولاتی اختصاص یابد. این امکان برای شما فراهم است که تخفیف هایی را برای محصولاتی خاص، دسته بندی هایی از محصولاتمحصولاتی با برچسب های خاص یا گروه های خاصی از کاربران اختصاص دهید یا حتی دقیقا حساب کاربری خاصی را محدود کنید. تاریخ آغاز و پایان هر تخفیف را نیز می توانید مشخص کنید تا تخفیف ها تنها در بازه ی زمانی خاصی اعمال گردند.

 

حتما بخوانید